Ajudar per ser ajudats

Sense pertànyer a l'Obra, els cooperadors de l'Opus Dei poden cooperar de diverses maneres en la tasca apostòlica que realitza la prelatura.

“A mesura que el nostre afany d’amor i de pau vagi estenent-se, com una conseqüència de l’esperit cristià que anirà amarant totes les activitats del món, contribuirem a què siguin resolts més fàcilment els grans problemes que aclaparen la humanitat”. Sant Josepmaria deia que l'Obra no podria aconseguir aquest somni sense l'ajuda dels cooperadors.

Els cooperadors són persones de totes les races, cultures i religions: catòlics i no catòlics, cristians o no, i també no creients, que amb els fidels de la Prelatura i altres ciutadans promouen nombroses iniciatives de caràcter formatiu i social.

La col·laboració hi pot ser tant de caràcter espiritual com material. “Necessitem cooperadores com tu, que preguin; cooperadores com tu, que somriguin”, va comentar sant Josepmaria a una camperola peruana, en un viatge per Amèrica Llatina. Materialment, poden cooperar amb el seu treball o amb almoines.

Referint-se a aquells que comparteixen ideals de promoció humana amb fidels de l’Opus Dei, deia sant Josepmaria: “Tinc força amics que no són catòlics. Ens donen una mica d’allò que per a ells fins ara era necessari; ho donen generosament per a les obres apostòliques. Ens faciliten el seu temps i un tros de la seva vida”.

Els cooperadors catòlics aprecien també el sentit espiritual i apostòlic d’aquestes activitats, al servei de Déu, de l’Església i de totes les ànimes. Entre ells, es compten, no només fidels laics, sinó clergues de moltes diòcesis d’arreu del món i comunitats religioses, que hi col·laboren amb la pregària.

Els cooperadors reben l’afecte, l’agraïment i l’oració diària del Prelat i de tots els fidels de l’Opus Dei. A més, si ho desitgen, se’ls ofereix la possibilitat de rebre acompanyament espiritual. Els cooperadors catòlics es beneficien també dels béns espirituals concedits per l’Església catòlica als qui col·laboren amb l’Opus Dei: en determinades dates de l’any poden rebre el do d’algunes indulgències, observant les condicions establertes per l’Església i renovant, per devoció, els seus compromisos com a cooperadors.

De la prelatura de l'Opus Dei reben, a més, l'ajuda espiritual de l'oració de tots els fidels i la possibilitat de participar, si ho desitgen, en recessos, cercles, o altres mitjans de formació. Aquesta formació els estimula a aprofundir en la vida espiritual, a estimar amb obres al Papa i als bisbes i a donar, personalment, sense formar grup, un testimoni conseqüent amb la seva vocació cristiana.

Moltes persones descobreixen en aquests mitjans de formació la possibilitat de practicar i difondre en el seu mateix ambient un dels trets fonamentals de l'esperit de l'Opus Dei: la santificació del treball ordinari i dels deures familiars i socials.

Per ser cooperador no cal una vocació específica. En general, els cooperadors provenen de parents, amics, companys i veïns dels fidels de l'Opus Dei, o bé dels qui tenen devoció a sant Josepmaria, participen en els apostolats de la Prelatura, o s'interessen per la tasca de promoció humana i social que es realitza a través de les iniciatives apostòliques dels fidels de l'Opus Dei.

També les comunitats religioses poden ser nomenades cooperadores de l'Opus Dei. Aquestes comunitats -al voltant de 500, actualment- cooperen amb la seva oració diària per a la tasca de la Prelatura.

També creients d'altres religions

Entre els cooperadors de l'Opus Dei hi ha catòlics, cristians d'altres confessions i creients d'altres religions. Poden ser cooperadors també homes i dones no creients o que no professen cap religió. Els uneix el desig de participar i col·laborar en les iniciatives promogudes en benefici de la societat, que estan obertes a tothom.

El nomenament de qui desitja ser cooperadora o cooperador es realitza a proposta d’un fidel de l’Opus Dei.