Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Youtube ...

Missatge del dia

“Descans significa estancar: aplegar forces”

Descans significa estancar: aplegar forces, ideals, plans... En poques paraules: canviar d'ocu­pació, per tal de tornar, en acabat ―amb nova empenta―, a les tasques habituals. (Solc, 514)

Sempre he entès el descans com a apar­tament de les coses contingents de cada jornada. (Solc, 514)

Aprofita'm el temps. ―No t'oblidis de la figuera maleïda. Ja feia alguna cosa: treure fulles. Com tu...

―No em diguis que tens excuses. ―Poc li val­gué a la figuera ―explica l'Evangelista― que no fos temps de figues, quan ...