Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Soundcloud,...

Missatge del dia

“Constància, que res no desconcerti”

El desànim és enemic de la teva perse­verança. ―Si no lluites contra el desà­nim arribaràs al pessimisme, primer, i a la tebiesa, després. ―Sigues optimista. (Camí, 988)

Constància, que res no desconcerti. ―Et fa falta. Demana-la al Senyor i fes tot el que puguis per obtenir-la: perquè és un gran mitjà per tal que no et separis del camí fecund que has començat. (Camí, 990)

No pots «pujar». ―No és estrany: ¡aquella caiguda!...

Persevera i «pujaràs». ―Recorda allò que diu un autor espiritual: la teva pobra ànima ...