Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Youtube ...

Missatge del dia

“Que us estimeu, que us ajudeu”

Amb quina insistència l'Apóstol Sant Joan predicava el “mandatum novum”! -«Que us estimeu els uns als altres!» -Em posaria de genolls, sense fer comedia -m'ho diu a crits el cor-, a fi de demanar-vos per amor de Déu que us estimeu, que us ajudeu, que us doneu la mà, que us sapigueu perdonar. -Per tant, us cal rebutjar la supèrbia, ser com­passius, tenir caritat; prestar-vos mútuament l'auxi­li de l'oració i de l'amistat sincera. (Forja, 454)

Només pel sol fet de retornar a Ell el seu fill, després que l’ha traït, li prepara una festa: què ens concedirà, si sempre hem procurat restar al seu costat?

Lluny, doncs, de la nostra conducta el record de les ofenses que ens hagin fet, de les humiliacions que hàgim patit -per injustes, incivils i barroeres que hagin estat- ...