Una ajuda en la vocació sacerdotal

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als seus socis i als clergues que participen de les seves activitats uns mitjans espirituals per sostenir i donar suport a la vida interior, la formació doctrinal i pastoral i la unió fraterna entre els sacerdots.

Una ajuda en la vocació sacerdotal
Opus Dei - Una ajuda en la vocació sacerdotal

L'Opus Dei proporciona als seus fidels la formació adequada perquè desenvolupin -cadascun en el seu propi lloc a l'Església i al món- una activitat apostòlica multiforme, promovent al seu voltant l'ideal de la crida universal a la santedat.

De manera anàloga, la Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als seus socis i als clergues que participen de les seves activitats uns mitjans espirituals per sostenir i donar suport a la vida interior, la formació doctrinal i pastoral i la unió fraterna entre els sacerdots.

Precisament aquí rau la missió de l'associació: una tasca sacerdotal plena de comprensió, d'amor, d'esperit de servei a favor de l'Església i de cada diòcesi en particular, una ajuda als preveres diocesans, pels quals el Senyor ha volgut que l'Opus Dei senti una especial sollicitud.

Aquest ajut espiritual fomenta les virtuts sacerdotals, com la caritat pastoral, que és donació i zel per les ànimes (cf. Decret Presbyterorum Ordinis, n. 14-17; beat Joan Pau II, Ex. ap. Pastores dabo vobis, nn. 15, 20-24), la pietat, la ciència, l'interès pels apostolats diocesans, l'amor i veneració a l'Ordinari del lloc, la preocupació per les vocacions i pel seminari. De manera particular, aviva la pràctica d'una fraternitat profunda amb els altres preveres, que porta a promoure activament la màxima unitat en tot el presbiteri diocesà.

Sant Josepmaria va procurar, també amb la seva predicació, despertar en tots els cristians la responsabilitat de cooperar perquè augmentin les vocacions sacerdotals. L'afany per suscitar vocacions correspon a tot el poble de Déu i, de manera especial, als bisbes i als sacerdots. Per tant, aquest important aspecte apareix en el primer pla de la formació dels socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, tenint en compte les indicacions dels ordinaris diocesans. El primer és la pregària: pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï més segadors (Mt 9, 38).