Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (10 mei 2018)

Bericht van de prelaat (10 mei 2018)

In de meimaand, die toegewijd is aan de Maagd Maria, nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om te bidden tot de Moeder van de priesters en van alle gelovigen.

Dagelijkse tekst

“De Allerheiligste Drie-eenheid woont in je ziel”

De Allerheiligste Drie-eenheid heeft onze Moeder gekroond. - God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zullen ons rekenschap vragen van ieder zinloos gesproken woord. Nòg een reden voor ons om de heilige Maagd te vragen dat zij ons leert altijd in de tegenwoordigheid van de Heer te spreken. ( De Voor, 926)

De Allerheiligste Drie-eenheid schenkt je zijn genade en verwacht dat je die op een verantwoordelijke manier gebruikt: tegenover zoveel weldaden kun je je geen makkelijk, traag en lui gedrag meer veroorloven - omdat er, afgezien daarvan, zielen op je wachten! (De Voor, 957)

God is bij je. De Allerheiligste Drie-eenheid woont in de ziel die in staat van genade is.

Ondanks al je ellende kun je - en moet je - daarom voortdurend in gesprek zijn met de Heer. (De Smidse,...