Thư Đức Giám quản – ngày 20 tháng 7 năm 2020

Đối diện với những kinh nghiệm tổn thương của chính chúng ta, Đức Ông Ocariz nhắc chúng ta rằng Đức Kitô đã chọn các môn đệ trong khi biết rất rõ các khuyết điểm và lỗi lầm quá khứ của các ông, nhưng Người cũng biết các ông sẽ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần trợ giúp các ông.

Opus Dei - Thư Đức Giám quản – ngày 20 tháng 7 năm 2020

Các con thân mến,

Xin Chúa Giêsu thương giữ gìn tất cả các con !

Như trong Thánh Lễ ngày 26 tháng 6 được truyền hình trực tuyến vừa qua, chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho những người đã khuất vì cơn đại dịch này, vốn vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia. Chúng ra cũng hãy nhớ đến trong lời cầu nguyện – và cả trong hành động, những khi có thể – những ai đang chịu đau khổ vì hậu quả của đại dịch này, trên bình diện cá nhân lẫn gia đình, với những khó khăn về y tế lẫn tài chánh. Tất cả những điều này cho chúng ta một trải nghiệm sống động hơn về bản tính con người yếu đuối của chúng ta và về sự bấp bênh khi chỉ cậy dựa vào sức riêng của ta. Những hoàn cảnh này dẫn chúng ta đến chỗ cậy trông vào Chúa hơn nữa và giúp đỡ những người chung quanh ta, vì chúng ta hiểu rằng mình được an ủi khi được người bên cạnh đồng hành.

Qua những dòng ngắn ngủi này, cha cũng muốn suy tư về một dạng "mong manh" khác, mà cách này hay cách khác, cũng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Cha muốn nói đến những yếu đuối cá nhân mà đôi lúc chúng ta trải nghiệm khi so sánh với những thử thách phi thường mà đức tin và tinh thần Opus Dei mang đến cho chúng ta. Đừng để mình nản lòng hay thất vọng vì việc mất cân đối giữa lý tưởng và thực tế đời sống chúng ta.

Điều có thể giúp chúng ta, đó là nhớ rằng Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ không phải vì các ông tốt lành hơn những người khác. Người biết rõ những yếu đuối của các ông (cũng như của chúng ta), và những góc khuất sâu kín nhất trong con tim cũng như quá khứ. Vì thế, Người cũng có thể nhìn ra tất cả những điều tốt lành mà mỗi người trong các ông có thể làm. Chúa Giêsu biết các ông không thể dấn bước mà không có Thần Khí, miễn là các ông có thiện chí để bắt đầu lại mỗi ngày. Các con thân mến, mặc dù nhiều lúc cảm thấy mình bất xứng, các con hãy vững tin nói lên điều này: “Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 27,1)

Cha chúc lành cho tất cả các con với hết lòng yêu mến.

Pamplona, ngày 20 tháng 7 năm 2020.