Thư Đức Giám Quản - ngày 10 tháng 9 năm 2020

Ngày 15 tháng 9 này sẽ đánh dấu kỷ niệm 45 năm Chân phước Alvaro được bầu làm người kế vị đầu tiên của Thánh Josemaria. Đức Ông Ocáriz khích lệ chúng ta xem Chân phước như một mẫu gương trung thành với tinh thần Opus Dei.

Opus Dei - Thư Đức Giám Quản - ngày 10 tháng 9 năm 2020

Các con yêu mến

của cha, nguyện xin Đức Giêsu luôn gìn giữ các con!

Ngày 15 tháng 9 này sẽ đánh dấu kỷ niệm 45 năm Cha Don Alvaro được bầu làm người kế vị đầu tiên của Thánh Josemaria. Đó là một thời khắc rất quan trọng, vì khởi đầu sự tiếp nối trung thành di sản của Đấng Sáng lập, chỉ cho chúng ta thấy sống tinh thần Opus Dei như thế nào trong thời đại hôm nay. Chân phước Alvaro đã khởi đầu giai đoạn này bằng chính sự trung thành cá nhân của Ngài. Nơi Ngài, chúng ta thấy rằng việc nên thánh trong đời sống thường ngày là một quà tặng từ Thiên Chúa để làm chúng ta hạnh phúc và làm những người quanh ta cũng hạnh phúc.

Trong những ngày này, cha mời các con suy gẫm về mẫu gương của Cha Don Alvaro, người được xem như đá tảng vững chắc – saxum – nơi Cha Thánh Josemaria luôn có thể dựa vào và là sự nâng đỡ cho tha nhân. Tất cả đều nhờ vào sự kết hiệp của Ngài với Đức Kitô, nguồn mạch của sự trung tín, bình an và hân hoan của Ngài. Điều này cũng phải nên đúng đối với từng người chúng ta, vì Đức Kitô muốn “sống trong chúng ta qua Tình Yêu”, như Thánh Josemaria đã nói ( Đường Thánh Giá , chặng thứ 14). Ngày kỷ niệm này là một cơ hội tuyệt diệu để chúng ta tái khẳng định khao khát được trung thành cách liên lỉ, trong việc phục vụ Hội Thánh và tất cả các linh hồn.

Lễ truyền chức cho 29 tân linh mục của Opus Dei cũng vừa diễn ra. Lời cảm tạ chúng ta dâng lên Thiên Chúa vì hồng ân linh mục này đi cùng với lời cầu nguyện chúng ta dành cho các ngài.

Theo lịch phụng vụ, ngày 15 tháng 9 là lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Chúng ta hãy xin Đức Maria, người đứng mạnh mẽ dưới chân Thập Giá, chuyển cầu Chúa cho mỗi người chúng ta ơn được luôn trung thành. Bằng cách này hay cách khác, điều ấy sẽ dẫn chúng ta đến cùng Đức Giêsu trên Thậy Giá với sự nâng đỡ của Đức Maria.

Cha chúc lành cho các con với tất cả lòng mến yêu.


Roma, ngày 10 tháng 9 năm 2020.