Thư Đức Giám Quản - 20 tháng 2 năm 2021

Vào đầu mùa Chay, Đức Ông Ocariz mời gọi chúng ta tìm cách đồng hoá mình với Đức Kitô trên con đường khó nghèo được phản ánh qua việc ăn chay.

Opus Dei - Thư Đức Giám Quản - 20 tháng 2 năm 2021

Gởi các con thân ái của cha: xin Chúa Giêsu gìn giữ các con!

Chúng ta đã bắt đầu mùa Chay, một thời gian chuẩn bị cho Tuần Thánh, một mùa gợi cho chúng ta nhớ lại 40 ngày Đức Giêsu trải qua trong sa mạc. Thông qua việc ăn chay và chịu cám dỗ, Ngài cho ta thấy rằng Thiên Chúa là tất cả những gì chúng ta cần. Những điều chúng ta hay làm trong mùa Chay như ăn chay, bố thí, và cầu nguyện giúp chúng ta nhìn xuyên sâu hơn sự thật này.

Bằng việc ăn chay, chúng ta tìm cách đồng hoá mình với Đức Kitô thông qua con đường nghèo khó. “Ăn chay, trong kinh nghiệm như một hình thức chối từ bản thân, giúp những ai đón nhận nó với lòng đơn sơ tái khám phá món quà của Thiên Chúa và nhận ra rằng, khi được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, chúng ta được trở nên vẹn toàn trong Ngài.” (ĐTC Phanxico, Thông điệp mùa Chay 2021).

Như chúng ta đã biết, vẻ đẹp của nhân đức khó nghèo không chỉ nằm ở việc từ bỏ của cải, nhưng còn ở việc từ bỏ sự lệch lạc một người cảm nghiệm được khi những của cải này bị tách ra khỏi Thiên Chúa. Nhân đức khó nghèo công bố và gợi nhớ về sự tốt lành nguyên thuỷ của công cuộc sáng tạo và của cải vật chất, cùng lúc nuôi dưỡng việc không dính bén với chúng như “một dấu chỉ mà con tim không được thoả mãn với của cải thụ tạo và trở nên khao khát Đấng sáng tạo” (Conversation, số 110).

Mùa Chay này có thể là một thời gian tốt để trở nên nhiệt huyết, một lần nữa, với việc xét mình nhằm khám phá xem những của cải vật chất chúng ta sở hữu có đang giúp mình thực hiện sứ mạng Thiên Chúa giao phó cho mình hay không. Rồi chúng ta sẽ có thể tách mình ra khỏi những thứ không hữu ích dễ dàng hơn. Giống như Chúa chúng ta, Người “không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58), chúng ta sẽ đi về phía trước mà không mang theo hành lý dư thừa. Với nhân đức khó nghèo, chúng ta sẽ học cách trân trọng của cải thế gian bằng cách nhìn thấy nơi chúng giá trị như một con đường kết hiệp với Người và phục vụ người khác, và chúng ta sẽ hân hoan từ bỏ “ngay và luôn” những của cải nào không phải là một phần của con đường ấy.

Cha chúc lành cho các con với trọn lòng yêu thương

Roma, ngày 20 tháng 2 năm 2021.