Thư Đức giám quản (1 tháng 4, 2020)

Với Tuần Thánh chỉ còn cách vài ngày và ở giữa bao khổ đau, Đức ông Fernando Ocáriz mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Kitô trên Thập giá, là nguồn hy vọng của chúng ta.

Opus Dei - Thư Đức giám quản (1 tháng 4, 2020)

Các con thân mến: xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ các con của cha!

Tam Nhật Vượt Qua đang đến gần, khi phụng vụ mời gọi chúng ta suy ngẫm về những mầu nhiệm cao cả tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong khoảng thời gian đau khổ hiện tại tràn lan trên toàn thế giới vì cơn đại dịch, chúng ta hãy thường nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá, như Đức Thánh Cha đã giúp chúng ta ngẫm nghĩ ngày 27 tháng 3 vừa qua, cái neo của công cuộc cứu độ gìn giữ chúng ta không bị đắm tàu. Từ đó, Chúa Giêsu rọi sáng ý nghĩa của khổ đau và còn giúp chúng ta khám phá rằng, với ân sủng của Người, chúng ta không đánh mất niềm vui của mình. Và hơn thế nữa, chúng ta nhiều lần còn tìm lại được nó: Niềm vui nơi Thập Giá! Gaudium in Cruce!

Vào thời điểm này chúng ta đã trải nghiệm tình đoàn kết nhân loại, trên tất cả khi được lòng bác ái dẫn đưa, đã quảng đại đổ đầy vào việc phục vụ người khác: bên cạnh giường bệnh nhân, trong lúc xếp hàng ở siêu thị, khi chăm sóc một thành viên gia đình, thường bị cách ly chỉ trong vài thước vuông… Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho những người đang hấp hối, cho các bệnh nhân – bao gồm cả các thành viên của Opus Dei – và cho tất cả gia đình của họ. Chúng ta hãy dâng những lời tạ ơn lên Chúa chúng ta vì biết bao con người vẫn đang tiếp tục làm những việc này và biết bao việc phục vụ thiết yếu khác. Họ là chứng tá cho sự thật rằng linh hồn của bất cứ xã hội nào chính là tinh thần phục vụ.

Chúng ta không thể cho phép lo âu hay sợ hãi cướp đoạt bình an khỏi chúng ta, vì, như Thánh Phaolô đã viết, Đức Kitô là bình an của chúng ta! (x. Ep 2, 14). Trong tình hình khó khăn dù ít hay nhiều của chúng ta, hãy đặt lòng tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta: Người biết điều gì là tốt nhất và không bao giờ từ bỏ một ai. Như Thánh Josemaria nhắc nhở, “Thật lớn lao thay lòng tin tưởng, bình an, và lạc quan con sẽ tìm thấy, giữa bao khó khăn, khi nhận ra rằng mình là con của một người Cha Đấng thấu suốt mọi sự và làm được mọi sự” (Thư, 9 tháng 1, 1959). Với lòng tin tưởng của mình đặt nơi Thiên Chúa trên hết mọi sự – và không đặt nơi chính sức mạnh của mình – mỗi người chúng ta có thể dâng lên những khả năng của mình để vui vẻ hỗ trợ người khác; chính việc đó sẽ luôn phù hợp để đi cùng với khổ đau và nước mắt.

Cha mời gọi các con hãy tận dụng những cơ hội công nghệ kỹ thuật đưa ra để đồng hành với phụng vụ Tuần Thánh, cùng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Trong suốt những ngày sắp tới, cha cũng sẽ gởi đến các con, qua website, những suy tư về các mầu nhiệm chúng ta sẽ cử hành, để chúng ta cầu nguyện với nhau và cùng hiệp nhất hơn bao giờ hết.

Cha chúc lành cho tất cả các con với trọn niềm yêu mến,

Rôma, 1 tháng 4, 2020