Thư của Đức Giám Quản (29/4/2020)

Khi chuẩn bị bước sang tháng Năm, Đức Ông Fernando Ocáriz mời gọi chúng ta kết hiệp bản thân với những ý nguyện của Đức Giáo Hoàng qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Opus Dei - Thư của Đức Giám Quản (29/4/2020)

Các con thân mến: xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ các con của cha!

Chúng ta chuẩn bị bước vào tháng mà Giáo hội có truyền thống dành riêng để kính Đức Mẹ. Nhờ sự can thiệp hiền mẫu của Mẹ Maria, chúng ta tìm thấy sự an toàn và sức mạnh để tiếp tục đem niềm an ủi từ Con của Mẹ cho những ai đang cần đến. Giống như Thánh Josemaria, chúng ta tự tin biết dường nào khi thân thưa Mẹ của chúng ta bằng lời cầu khẩn này: refugium nostrum et virtus . Trong tình cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt ở khắp nơi trên thế giới, Đức Maria chính là sức mạnh và là nơi trú ẩn của chúng ta.

Ở nhiều quốc gia, vào đầu tháng Năm người dân vẫn phải ở trong nhà, khó có thể đi ra ngoài. Tình huống này có lẽ sẽ giúp chúng ta thực hành dễ dàng hơn những việc đạo đức dành cho Đức Mẹ giống một gia đình hơn, bao gồm việc lần hạt Mân Côi và thậm chí là hành hương kính Đức Mẹ. Mặc dù trong tình cảnh này, có lẽ chúng ta không thể đến tận nơi để thăm viếng các đền đài, chúng ta luôn có thể viếng những nơi này bằng hình thức trực tuyến, với những phương tiện kỹ thuật số mà mình có. Chúng ta có thể mời người thân, bạn bè và những người quen đồng hành cùng chúng ta.

Cha đặc biệt xin các con, trong những lần thăm viếng Mẹ chúng ta, hãy nhớ đến những ý nguyện mà Đức Giáo hoàng Phanxicô từng bày tỏ trong lá thư của ngài vào ngày 25/4. Khi đó, ngài mời gọi chúng ta tái khám phá thực hành việc lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, và tiếp tục cầu xin cho dịch bệnh chấm dứt và để Đức Mẹ bảo vệ những ai đang phải chịu đau khổ cách nặng nề.

Cha chúc lành cho tất cả các con với trọn niềm yêu mến,

Rôma, 29 tháng 4, 2020