Văn phòng báo chí

​Văn phòng báo chí cung cấp các dịch vụ sau đây cho báo giới:

Văn phòng báo chí
Opus Dei - Văn phòng báo chí

- thông tin về Opus Dei

- hình ảnh và tư liệu nghe nhìn
- các thông cáo báo chí
- hổ trợ sắp xếp các cuộc phỏng vấn

Nhân viên giới truyền thông có thể liên lạc theo địa chỉ sau:vietnam@opusdei.org

Thông tin liên lạc với văn phòng báo chí của Opus Dei ở những nước khác có thể tìm thấy nơi thanh trình đơn (menu bar) ở bên trái.

Những người không thuộc giới truyền thông có thể vào địa chỉ sau để nhận thông tin : hochiminh@opusdei.org