Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva năm 2020

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng Lập Opus Dei, sẽ được cử hành vào Thứ Sáu 26/06/2019 lúc 18g45 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ, 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM, do Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chủ tế.

Opus Dei - Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva năm 2020

Trân trọng kính mời các bạn cùng bạn bè và người thân đến tham dự Thánh Lễ như thiệp mời bên trên.