Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva năm 2019

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng Lập Opus Dei, sẽ được cử hành vào Thứ Sáu 14/06/2019 lúc 18g30 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ, 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM, do Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chủ tế.

Opus Dei - Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Josemaria Escriva năm 2019

Trân trọng kính mời các bạn cùng bạn bè và người thân đến tham dự Thánh Lễ như thiệp mời bên dưới.