Tạo sự tin tưởng (3): Mẹ ơi, con có thể có điện thoại di động không?

Tạo sự tin tưởng (3): Mẹ ơi, con có thể có điện thoại di động không?