Opus Dei là gì?

Frequently asked questions

Opus Dei là một giáo đoàn tòng nhân thuộc Giáo Hội Công Giáo. Sứ mạng của Opus Dei là loan truyền sứ điệp này : mọi Kitô hữu được Thiên Chúa kêu gọi làm cho mọi người biết Đức Giêsu Kitô và tìm sự nên thánh trong và qua công việc hằng ngày, đời sống gia đình và các quan hệ xã hội. Để giúp công bố sứ điệp này, Opus Dei cống hiến một sự chăm sóc mục vụ đặc biệt thông qua các lớp học, buổi nói chuyện, hướng dẫn thiêng liêng, tĩnh tâm... Việc huấn luyện này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện các nhân đức nhân linh và Kitô hữu, đồng thời nhấn mạnh việc chia sẻ công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa , bằng cách noi theo gương đời sống lao động ẩn dật của Chúa Kitô. Công việc của mỗi người cần thực hiện tốt công việc của mình vì yêu mến Thiên Chúa và xem công việc như là một việc phục vụ tất cả những ngừơi liên hệ. Tên Opus Dei theo tiếng la-tinh có nghĩa là "Công việc của Thiên Chúa".