Giáng Sinh. Hãy cùng nhau trở nên chứng nhân cho tình yêu Đức Kitô nơi gia đình mình!

Đức Ông Ocáriz gửi lời chúc Giáng Sinh đến mọi người từ Vương cung Thánh đường Các Vị Tử đạo tại Uganda, nhắc nhở rằng chúng ta có thể làm chứng cho đời sống Kitô hữu ngay trong gia đình mình, mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Hài nhi Giêsu ở Bethlehem.[Để xem phụ đề tiếng Việt, nhấn nút "Cài đặt" ở góc phải và chọn phụ đề tiếng Việt.]