Đức Giáo hoàng Phanxico tiếp kiến Tân Giám quản

Hôm nay vào lúc 12:15 chiều, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Giám quản của Opus Dei, Đức Ông Fernando Ocáriz trong một buổi yết kiến, cùng vị Tổng Đại diện, Đức Ông Mariano Fazio.

TIN TỨC

Hôm nay vào lúc 12:15 chiều, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Giám quản của Opus Dei, Đức Ông Fernando Ocariz trong một buổi yết kiến, cùng với vị Tổng Đại diện, Đức Ông Mariano Fazio.

Đức Giáo hoàng đã chào họ bằng một cái ôm “abrazo” thắm thiết. Trong buổi yết kiến kéo dài khoảng 25 phút, Đức Giám quản đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì bức điện tín ấm áp chia buồn vì sự ra đi của Đức Giám mục Javier Echevarría, lời cầu nguyện dành cho Hội nghị Bầu cử và việc xác nhận kết quả bầu chọn ngài làm Tân Giám quản.

Đức Ông Ocáriz đã bày tỏ sự hiệp nhất một lòng của mọi tín hữu trong Giáo đoàn đối với Đức Thánh Cha, và trình bày với ngài thứ tự ưu tiên những công việc mục vụ đã được thiết lập bởi Hội nghị cho những năm sắp tới: đó là gia đình, giới trẻ và sự quan tâm tích cực dành cho những ai túng thiếu nhất. Đức Giáo hoàng Phanxico đã cảm ơn ngài vì những nỗ lực tông đồ của Giáo đoàn trên khắp thế giới, đặc biệt là sự chăm sóc thiêng liêng dành cho mỗi người, thúc đẩy phong trào đại kết ở những quốc gia mà dân số Công giáo chỉ là thiểu số, và cả những dự án hòa nhập xã hội. Ngài cũng thúc dục Đức Giám quản dành sự ưu tiên cho một vùng ‘ngoại biên’ đặc trưng: những người thuộc tầng lớp trung lưu, những người đang đi làm và những người lao động trí óc đang xa rời Thiên Chúa.

Khi ban phép lành cho Đức Giám quản và vị Tổng Đại diện, Đức Thánh Cha Phanxico đã mở rộng nó dành cho tất cả các tín hữu của Giáo đoàn, và xin họ cầu nguyện cho ngài.