ĐGH Phanxicô nhắc đến Guadalupe Ortiz de Landázuri, nhà hóa học vừa được phong chân phước

ĐGH Phanxicô đã nhắc đến Tân Chân phước Guadalupe trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 19.5.2019