Chuyến thăm mục vụ đến Nigeria của Đức Giám Quản Opus Dei

Video tập hợp những nét nổi bật trong chuyến thăm mục vụ đến Nigeria của Đức Giám Quản Opus Dei, Đức Ông Fernando Ocáriz. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 19/07 cho đến ngày 26/07. Opus Dei bắt đầu hoạt động ở Nigeria vào năm 1965. [Để xem phụ đề tiếng Việt, nhấn nút "Cài đặt" ở góc phải và chọn phụ đề tiếng Việt.]