Bí tích Hòa Giải

Phép giải tội là dấu chỉ về sự tha thứ của Chúa. Thánh Josemaría đã nói rằng trong bí tích này, chúng ta tìm được “Đức Kitô vừa là Cha vừa là Mẹ” (1’26’’).