“Sveti Duh nas upodobi po Kristusu”

Maša je dolga, praviš, in jaz dodajam: ker je tvoja ljubezen kratka. (Pot, 529)

Sveta maša nas na ta način postavi pred poglavitne skrivnosti vere, ker je dar Trojice Cerkvi. S tem lahko razumemo, da je maša središče in korenina duhovnega življenja kristjana. Je cilj vseh zakramentov. Pri maši se v polnost usmerja življenje milosti, ki je bila položena v nas pri svetem krstu in raste utrjena po sveti birmi. »Ko sodelujemo pri evharistiji,« piše sv. Ciril Jeruzalemski, »občutimo božje poduhovljenje Svetega Duha; ne samo da nas upodobi po Kristusu, kot se to zgodi s svetim krstom, ampak nas zedini s Kristusom v celoti in nas pridruži v njegovo polnost.«

Izliv Svetega Duha ob zedinjenju s Kristusom nas privede do priznanja, da smo božji otroci. Tolažnik, ki je ljubezen, nas uči stapljanja v tej kreposti vsega našega življenja; in consummati in unum, popolnoma eno v Kristusu, moremo biti med ljudmi, kar sv. Avguštin trdi o evharistiji: »znak edinosti, vez ljubezni«. (Jezus prihaja mimo, 87)