“Si zares želiš biti svetnik?”

Si zares želiš biti svetnik? — Izpolnjuj majhne dolžnosti vsakega trenutka. Stori, kar moraš storiti, in bodi v tem, kar delaš. (Pot, 815)

Tvoja dolžnost je, da se posvetiš. — Tudi ti. — Kdo pravi, da je to le naloga duhovnikov in redovnikov?

Vsem brez izjeme je rekel Gospod: “Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.” (Pot, 291)

Poboljšaj se. — Vsak dan malo. — To je tvoja stalna naloga, če hočeš zares doseči svetost. (Pot, 290)

Zvestoba do Boga zahteva boj. In sicer boj iz bližine, mož proti možu — stari človek in božji človek —, podrobnost za podrobnostjo, brez omahovanja. (Brazda, 126)

Danes ni dovolj biti dober moški ali ženska. — Poleg tega ni dovolj dober, kdor je zadovoljen zgolj s tem, da je skoraj … dober: treba je biti “revolucionaren”.

Ob soočenju s hedonizmom, s poganskim in materialističnim tovorom, ki nam ga ponujajo, hoče Kristus nekonformiste, upornike ljubezni! (Brazda, 128)

Če ne gre za gradnjo zelo velikega dela, zelo božjega — za svetost —, se ni vredno izročiti.

Zato Cerkev — pri kanonizaciji svetnikov — razglaša junaškost njihovega življenja. (Brazda, 611)