Molitev k Dori

Molitev za zasebno pobožnost

Opus Dei - Molitev k Dori

Božja služabnica

Dora del Hoyo

Gospod, svojo služabnico Doro si poklical k opravljanju istega dela, ki ga je v nazareškem domu vršila presveta Devica Marija. Pomagaj mi, da te najdem v vsakodnevnih okoliščinah in okoli sebe širim toplino družine, ki jo je ona prinašala s svojim veselim in nesebičnim delom po zgledu svetega Jožefmarija. Poveličaj svojo služabnico Doro in po njenem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš. Zdrava Marija, Slava Očetu.


Prenesi podobico v PDF formatu