Aantal artikelen: 1

Statuten van het Opus Dei

De statuten van de Prelatuur van het Opus Dei werden in 1982 door paus Johannes Paulus II uitgevaardigd. Geschreven in het Latijn, definiëren zij nauwkeurig de juridische configuratie van de prelatuur, haar organisatie en doelstellingen. Er is geen officiële vertaling van de statuten. Om hun begrip te vergemakkelijken, is verwijzing naar de Engelse vertaling opgenomen.

Personele prelatuur