Aantal artikelen: 7

Numerairs: apostelen die leven geven

De roeping tot het Opus Dei als numerair: het hart verruimen om het leven van God door te geven aan de leden van het Werk en aan diegenen die samen met hen een stuk van de weg naar de hemel afleggen.

Geestelijke teksten

‘Het is de moeite waard’ (V): In zijn oorspronkelijke zuiverheid, in zijn stralende nieuwheid

Onze Heer heeft beloofd dat de Heilige Geest zijn Kerk zou leiden zodat zij trouw zou zijn, dat wil zeggen, erop gericht in een permanente dialoog met elk tijdperk door te geven wat zij had ontvangen. Dat is ook de manier waarop het Opus Dei door de geschiedenis heen voortgaat.

Geestelijke teksten

Surnumerairs: in de bloedsomloop van de maatschappij

Surnumerairs: de meest geziene gezichten van het Opus Dei.

Geloofsleven

‘Het is de moeite waard’ (IV): Van geslacht op geslacht

Terwijl de jaren verstrijken en de generaties elkaar opvolgen is de familie van het Opus Dei geroepen om trouw te blijven aan het geschenk dat God op 2 oktober 1928 aan de wereld gaf, een charisma ‘zo oud als het evangelie en als het evangelie zo nieuw’.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (III): de tijd tot onze bondgenoot maken

Wanneer we het verstrijken van de tijd ervaren, worden we ons ervan bewust dat we trouw kunnen zijn en daardoor steeds gelukkiger kunnen worden. Maar een belangrijk deel van deze uitdaging in onze dagen bestaat erin voortdurend God te zoeken en onze gevoelens positief te ontwikkelen.

Geestelijke teksten

Van de centra een thuis maken (II)

Christelijke gezinnen vormen een plek waar gezinsleden samenleven en voor elkaar zorgen. Er zijn echter omstandigheden die deze sfeer van gemeenschap en zorg voor elkaar kunnen ondermijnen, en manieren om deze gezindheid nieuw leven in te blazen.

Geestelijke teksten

Van de centra een thuis maken (I)

Open, lichte en vreugdevolle huizen, dat is wat God wil. Dit is de eerste aflevering van overwegingen over samenleven binnen de centra van het Opus Dei.

Geestelijke teksten