125 Artikels

Paus: het sacrament van verzoening

Laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde diepte beleven en Gods vergeving en oneindige barmhartigheid ten volle smaken. En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft en geen folteraars.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

​Vandaag zijn er nog steeds vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. We kunnen niet de andere kant opkijken.

Van de paus en de Kerk

Paus: in dienst van broederschap

Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen.​

Van de paus en de Kerk

Paus: bidden dat technologische vooruitgang in dienst staat van de mens

Laten we bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie altijd in dienst staat van de mens.

Van de paus en de Kerk

Fratelli tutti: Allen broeders - Over broederschap en sociale vriendschap

“Ter wille van de vele slachtoffers van onze gesloten wereld, liggend aan de kant van de weg,” roept Paus Franciscus in zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti ons op om ons het verlangen naar broederschap in de wereld eigen te maken en in praktijk te brengen. “En dat begint met de erkenning dat we Fratelli tutti zijn, allen broeders en zusters.”

Van de paus en de Kerk

Paus: Vrouwen op belangrijke posities in de Kerk

Paus Franciscus richt onze ogen op de roeping van de leken en bevestigt daarbij de onmisbare waarde van de rol van vrouwen in de Kerk.

Van de paus en de Kerk

Toevoegingen aan de Litanie van Loreto

Paus Franciscus voegde recent drie nieuwe titels voor Maria aan de litanie van de Heilige Maagd Maria, ook wel de Litanie van Loreto genoemd.

Van de paus en de Kerk

Paus: respect voor de natuurlijke rijkdommen van de planeet

Paus Franciscus deelt met ons zijn bezorgdheid over het feit dat het onmogelijk is om het huidige consumptieniveau in de meest ontwikkelde landen te handhaven ten koste van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de rest van de planeet. We moeten afzien van de gewoonte om zomaar weg te gooien en een einde maken aan de handelsonevenwichten die zoveel negatieve gevolgen hebben voor de ecologie.

Van de paus en de Kerk

Paus: de wereld van de zee

Laten we bidden voor alle mensen die werken en leven van de zee, waaronder de zeemannen, de vissers en hun families.

Van de paus en de Kerk

Paus: Bidden voor onze families

Laten we bidden voor de gezinnen. Families zijn geen probleem, ze zijn op de eerste plaats een kans.

Nieuws