Aantal artikelen: 4

“De kuisheid ontstaat uit de liefde”

Kijk eens hoeveel redenen er zijn om de heilige Jozef te vereren en van zijn leven te leren. Hij stond sterk in het geloof...; hij wist zijn gezin - Jezus en Maria - met hard werken vooruit te brengen; hij eerbiedigde de zuiverheid van de Maagd Maria die zijn bruid was...; hij respecteerde - beminde - de vrijheid van God die niet alleen de Maagd uitkoos als zijn Moeder, maar die hém ook als echtgenoot van Maria wilde. (De Smidse, 552)

Dagelijkse teksten

“De heilige Jozef, is een meester van het innerlijk leven”

De heilige Jozef, de vader van Christus, is ook jouw vader en jouw heer. - Vraag hem om hulp. (De Weg, 559)

Dagelijkse teksten

“Uw menselijke roeping is een deel van uw goddelijke roeping”

Jezus, onze Heer en ons voorbeeld, groeide op en leefde als één van ons. Zo openbaarde Hij ons dat het menselijk leven - ook dat van jou - met al zijn gewone, dagelijkse bezigheden, een goddelijke betekenis heeft met eeuwigheidswaarde. (De Smidse, 688)

Dagelijkse teksten

“Ga om met Jozef en je vindt Jezus”

Houd veel van de heilige Jozef. Bemin hem met heel je hart, want hij is degene die, met Jezus, het meest van Maria gehouden heeft. Hij is ook degene die het meest met God omging en, na onze Moeder, het meest van Hem gehouden heeft. Hij verdient het dat je van Hem houdt en het is goed dat je met hem omgaat, omdat hij de Meester van het innerlijk leven is en veel invloed heeft bij de Heer en bij de Moeder van God. (De Smidse, 554)

Dagelijkse teksten