Aantal artikelen: 1

Christus Koning

Deze zondag markeert het einde van het liturgische jaar en het feest van Christus Koning. Enkele teksten van de heilige Jozefmaria over de betekenis van dit feest.

Dagelijkse teksten