Aantal artikelen: 5

‘Het is de moeite waard’ (V): In zijn oorspronkelijke zuiverheid, in zijn stralende nieuwheid

Onze Heer heeft beloofd dat de Heilige Geest zijn Kerk zou leiden zodat zij trouw zou zijn, dat wil zeggen, erop gericht in een permanente dialoog met elk tijdperk door te geven wat zij had ontvangen. Dat is ook de manier waarop het Opus Dei door de geschiedenis heen voortgaat.

Geestelijke teksten

‘Het is de moeite waard’ (IV): Van geslacht op geslacht

Terwijl de jaren verstrijken en de generaties elkaar opvolgen is de familie van het Opus Dei geroepen om trouw te blijven aan het geschenk dat God op 2 oktober 1928 aan de wereld gaf, een charisma ‘zo oud als het evangelie en als het evangelie zo nieuw’.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (III): de tijd tot onze bondgenoot maken

Wanneer we het verstrijken van de tijd ervaren, worden we ons ervan bewust dat we trouw kunnen zijn en daardoor steeds gelukkiger kunnen worden. Maar een belangrijk deel van deze uitdaging in onze dagen bestaat erin voortdurend God te zoeken en onze gevoelens positief te ontwikkelen.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (II): Gezegend degene die op de Heer vertrouwt

De Heilige Schrift geeft ons geen theoretisch antwoord over wat trouw is, maar laat ons zien wie trouw is.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (I): Een kracht die sterker is dan tijd

Trouw is de deugd die ontstaat doordat er relaties tussen personen bestaan – en dus ook tussen een persoon en God – wanneer je vertrouwt op de liefde van de ander.

Geestelijke teksten