Aantal artikelen: 5

e-Book: Voor mij is leven Christus

Jezus Christus is het uitgangspunt en de leidraad van het hele christelijke bestaan. Het gebedsleven, de vorming van het gevoelsleven, de innerlijke vrijheid, de geestelijke strijd, de zin voor missie... alles komt samen in Christus: ons leven beleven met Hem, zijn leven beleven in het onze.

Geloofsleven

e-Book: Iets groots dat liefde is

De heilige Jozefmaria – die de eigenlijke inspirator van deze bladzijden is en als zodanig meermalen aangehaald wordt – herinnerde zich dat hij op amper zestienjarige leeftijd ontdekte dat zijn hart hem vroeg om “iets groots en dat het liefde was”. De reeks artikelen die in dit boek zijn gebundeld, is bedoeld om de zoektocht naar onze ware identiteit te ondersteunen.

Geloofsleven

e-Book: Hem kennen en jezelf kennen

Dit e-book bundelt twaalf bijdragen van twaalf auteurs, die een route vormen om met Jezus te wandelen en God te beschouwen in ons gewone leven.

Geloofsleven

e-Book: Nieuwe Horizonten

God is onze Vader, Jezus is onze Vriend, de Heilige Geest woont in onze harten, we hebben Maria als onze Moeder ... Elk van deze realiteiten was voor de heilige Jozefmaria "een nieuwe horizon". Zijn ontdekkingen kunnen ook het landschap van ons innerlijke leven van vandaag veranderen. Download gratis het e-book.

Geestelijke teksten

e-Book: Ik heb jullie vrienden genoemd

Naar aanleiding van de pastorale brief van Mgr Fernando Ocáriz over vriendschap (1 november 2019), bieden wij een gratis eBook aan met enkele teksten om ons uit te nodigen om een van de grote schatten te ontdekken en te delen die Jezus de apostelen van vandaag blijft bieden.

Geestelijke teksten