Aantal artikelen: 5

Jezus wordt in de tempel wedergevonden

Teksten van de heilige Jozefmaria over het vijfde blijde geheim van de rozenkrans.

Geestelijke teksten

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Teksten van de heilige Jozefmaria over het vierde blijde geheim van de rozenkrans. “Een aantal historische gebeurtenissen maakt de heropleving van het rozenkransgebed nog actueler. Ten eerste de noodzaak om God het geschenk van vrede af te smeken” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 6).

Geestelijke teksten

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem

“Als men een mens bemint, wil men alles tot in de kleinste bijzonderheden over zijn bestaan en zijn karakter weten om zich met hem te kunnen identificeren. Daarom moeten wij de levensgeschiedenis van Jezus beschouwen, vanaf de geboorte in een kribbe tot aan zijn dood en zijn verrijzenis.” Hier volgen enkele teksten van de heilige Jozefmaria over het derde blijde geheim van de rozenkrans.

Geestelijke teksten

Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede blijde geheim van de rozenkrans.

Geestelijke teksten

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

In zijn apostolische brief “De rozenkrans van de Maagd Maria” nodigt Johannes Paulus II de gelovigen uit dit gebed te bidden. Maria leert ons “om de schoonheid op het gezicht van Christus te overdenken en om de diepten van Zijn liefde te ervaren”. In ‘Teksten van de heilige Jozefmaria’ staan overwegingen van de stichter van het Opus Dei over de geheimen van de rozenkrans, ditmaal over het eerste blijde geheim: Maria boodschap.

Geestelijke teksten