Number of articles: 32

Ik ga vooral naar de zaligverklaring om te danken

Bregje Huisman, 32 jaar, anesthesioloog, Amsterdam

Getuigenissen

Het wonder van Don Álvaro: de genezing van José Ignacio

De Heilige Stoel schrijft een wonder toe aan de voorspraak van Don Álvaro, de genezing van José Ignacio Ureta Wilson na een hartstilstand van meer dan een half uur op 2 augustus 2003 (video, Engelse ondertiteling).

Nieuws

'Je leven omzetten tot eredienst aan God'

Hij vervulde een belangrijke rol tijdens het Concilie en leidde bijna twintig jaar een van de belangrijkste lekenbewegingen in de Kerk. Maar het zijn honderden gewone mensen die gebedsverhoringen melden op voorspraak van Don Alvaro del Portillo (1914-1994).

Van het Opus Dei

'Een les in liefde'

Angelique Ferrali is een medewerker van het Opus Dei, woont in Zwitserland en geeft tennislessen. Zij herinnert zich een Mis die gecelebreerd werd door Don Álvaro toen zij studeerde aan de universiteit. Het heeft een diepe indruk op haar gemaakt.

Medewerkers

Gratis iOS- en Android-app zaligverklaring Álvaro del Portillo

Enkele mogelijkheden van deze nieuwe, gratis app in het Engels zijn: Een korte biografie, teksten en hymnes voor de plechtigheden op 27 september in Madrid, reisinformatie en plattegronden van Madrid, GPS-gegevens over plekken die gerelateerd zijn aan zijn leven.

Nieuws

Alvaro del Portillo in 3 minuten

Een korte video met beelden uit het leven van Álvaro del Portillo die op 27 september in Madrid zal worden zaligverklaard.

Nieuws

Activiteiten in Rome omtrent zaligverklaring Álvaro del Portillo

Pelgrims kunnen van 29 september tot 2 oktober bidden bij het lichaam van de zalige. In twee basilieken in Rome zullen dankzeggingsmissen worden gehouden.

Nieuws

Bericht van de paus: "imiteer voorbeeld Don Álvaro"

Via zijn staatssecretaris, dringt paus Franciscus in maart bij de deelnemers van de conferentie over Álvaro del Portillo aan om zijn "bescheiden, blij, stil en verborgen leven, een leven toegewijd om getuigenis af te leggen van de eeuwige nieuwheid van het Evangelie" te imiteren.

Van de paus en de Kerk

Saxum: Herinneringen aan bisschop Álvaro del Portillo

Een 30 minuten durende video over het leven van Álvaro del Portillo. De heilige Jozefmaria noemde hem, vanwege zijn grote trouw, “Saxum”, Rots.

Van het Opus Dei

Decreet over het wonder Alvaro del Portillo

Op 5 juli 2013, tekende paus Franciscus het decreet waarin een wonder op voorspraak van Don Álvaro wordt erkend. Hiermee werd de weg voor zijn zaligverklaring, op 27 september 2014 vrijgemaakt. In dit artikel staat de volledige tekst van het decreet.

Nieuws