Recente brieven en berichten

Bericht van de prelaat (1 juli 2018)

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus nodigt uit tot gebed voor de Kerk, voor de paus en voor alle mensen die vanwege het evangelie vervolging lijden

Afgelopen vrijdag hebben wij het Hoogfeest van Petrus en Paulus gevierd. In het evangelie van de Mis hebben we opnieuw de belofte van Jezus aan Petrus gehoord: “Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mt 16,18). Deze woorden herinneren ons ook aan de geestelijke weg die de heilige Jozefmaria ons vanaf het ...