Recente brieven en berichten

Boodschap van de prelaat (9 april 2019)

"Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit om in de Goede week Christus aan het Kruis te beschouwen en er over na te denken hoe wij ons persoonlijk beschikbaar stellen voor de wil van God".

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Binnenkort, op Goede Vrijdag, zullen wij Christus aan het Kruis beschouwen en dan zien wijzijn mateloze verlossende liefde voor ons. Zijn liefde bracht Hem ertoe om zich volledig beschikbaar te stellen en om te gehoorzamen aan de wil van God de Vader.

Als wij Jezus navolgen en ons met Hem identificeren, dan willen wij ons ook volledig beschikbaar stellen – binnen het ...