Recente brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 augustus 2019)

Vanuit Canada moedigt mgr. Ocáriz ons aan om het persoonlijk gebed goed te verzorgen en hij vraagt de Heilige Geest om voortdurend - nu in het bijzonder - onze manier van bidden te vernieuwen.

Mijn geliefde kinderen, moge Jezus jullie behoeden!

Hoe vaak hebben we in ons gebed stilgestaan bij “de noodzaak om altijd te bidden en daarin niet te versagen” (Lc 18,1)!

Toen de apostelen Jezus vroegen hen te leren bidden, antwoordde de Heer: “wanneer ge bidt, zegt dan: Onze Vader...” (Lc 11,2). Jezus zelf begint zijn gebed door zich tot de Vader te richten: in lofprijzing en dankzegging (vgl. Mt ...