Heilige Jozefmaria Escrivá
“Naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

  Dagelijkse tekst

  “Christus aan de top van alle activiteiten plaatsen”

  Iedere bezigheid - of die menselijk gezien belangrijk is of niet - moet voor jou een middel zijn om God en de mensen te dienen. Dat geeft de ware dimensie aan ons handelen. (De Smidse, 684)

  Werk altijd en in alles met offergeest, zodat je Christus aan de top van alle activiteiten van de mensen kunt plaatsen.
  De Smidse, 685

  Ook bij de kleine, dagelijks terugkerende dingen gaat het erom aan de genade te beantwoorden. Ze kunnen onbelangrijk lijken, maar zij hebben de grootheid van de Liefde in zich.
  De Smidse, 686

  Vergeet niet dat ieder ...