Aantal artikelen: 136

Hoe kan ik in contact komen met mensen of centra van het Opus Dei?

Opus Dei

Zijn er gelovigen van het Opus Dei die celibatair leven?

Opus Dei

Richt het Opus Dei zich ook tot jongeren?

Opus Dei

Kunnen niet-katholieken en niet-christenen tot het Opus Dei behoren?

Opus Dei

Waar staat meer informatie over het Opus Dei?

Opus Dei

Aspirantleden

Wanneer binnen de Prelatuur van het Opus Dei wordt gesproken over aspiranten, wordt daarmee verwezen naar minderjarige personen van minimaal 14½ jaar oud die het verlangen hebben geuit om te beantwoorden aan een roeping van de Heer en hun wil kenbaar hebben gemaakt zich bij de Prelatuur aan te sluiten, zodra ze de vastgestelde leeftijd hebben bereikt.

Opus Dei