Welke is de zending van de prelatuur van het Opus Dei? Wat is zo bijzonder aan deze zending dat niet te vinden zou zijn in andere families in de Kerk?

Veel gestelde vragen

De zending van de prelatuur van het Opus Dei is dezelfde heilszending van heel de Kerk. Het specifieke van het Opus Dei is zijn charisma van heiliging en apostolaat in het beroepswerk en in het gewone leven. Voor dit charisma geldt hetzelfde als voor ieder ander charisma: het is een gave van God. Het was eerst gericht tot de heilige Jozefmaria als stichter en daarna tot zijn geestelijke dochters en zonen en aan allen die hierin min of meer direct participeren. De prelatuur komt voort uit dat charisma. De oprichting van de prelatuur is niet ingegeven omdat die vorm nu eenmaal goed van pas kwam, maar omdat het charisma vereist dat een gemeenschap van gelovigen gevormd wordt die past in de hiërarchische structuur van de Kerk.