Wat is heiligheid?

Veel gestelde vragen

Heilig zijn betekent in alle opzichten op Christus lijken: in gedachten en gevoelens, in woord en daad. Het meest kenmerkende van heiligheid is de liefde (God boven alles beminnen en de naaste als zichzelf). De liefde doordrenkt alle deugden: de nederigheid, rechtvaardigheid, werkinzet, kuisheid, gehoorzaamheid, vreugde, etc. De heiligheid is een doel waartoe alle gedoopten geroepen zijn. Ze wordt alleen, met de hulp van God, in de hemel bereikt na een levenslange strijd.