Waartoe verplicht zich iemand die van het Opus Dei wordt?

Veel gestelde vragen

De toetreding tot het Opus Dei is wezenlijk verbonden met de persoonlijke roeping van die gelovige. De verplichtingen die met de roeping samenhangen hebben betrekking op het geestelijk leven, de eigen vorming, de actieve deelname aan de apostolische activiteiten die door de prelatuur worden ontwikkeld.

Dit zijn zaken waarin een gelovige vrij is om een eigen weg te kiezen. De band met de prelatuur is volkomen in harmonie met de verplichtingen van de gelovige jegens de Kerk, het bisdom of met andere verplichtingen die op haar of hem rusten. De band met het Opus Dei beoogt juist de gelovige te helpen al die verschillende verplichtingen in de Kerk en in de maatschappij te vervullen. 

Voor enkele gelovigen houdt dit ook in dat zij het apostolische celibaat beleven en meer beschikbaar zijn voor de apostolische activiteiten van de prelatuur.