Sakura, een katholieke vrouw in Japan

Sakura Kawaguchi woont in Nagasaki, ze is 28, getrouwd en heeft een dochter. Zij is medewerker van het Opus Dei en dankbaar voor de christelijke vorming die haar geloof brandend houdt.

Toen ik 15 jaar oud was, leerde ik het Opus Dei in Tsukumi kennen tijdens een bezinningsdag voor jongeren. Het weer was die dag zo slecht, dat ik de enige was die kwam opdagen. De priester gaf toch de meditaties en ik had de mogelijkheid om te biechten.

Toen ik zei interesse te hebben in opleiding tot kok, vertelde hij mij over de Mikawa Cooking School in Nagasaki. Naast het leren van het vak van kok, begon ik ook in te zien dat ik heiligheid kon zoeken midden in de wereld. Na mijn diplomering heb ik in verschillende restaurants en cafetaria’s gewerkt. Nu ik getrouwd ben en een dochter heb, is het huishouden mijn nieuwe baan. Ik ben erg gelukkig dat ik dit werk met hart en ziel kan doen.

Door mijn roeping tot het huwelijk zie ik ook de noodzaak van een stevig geloofsleven en het belang van christelijke vorming. Om die reden hecht ik grote waarde aan het zijn van medewerker van het Opus Dei.

In alle bisdommen van Japan

Ik begin als eerste de ochtend met gebed en begin zo de dag met een meer positieve houding. Ik bid speciaal tot God voor de drie studenten in Mikawa wiens peetmoeder ik ben. Ook bid ik voor het Werk en doe een kleine gift.

Elke week ga ik naar een centrum van het Opus Dei en volg er lessen christelijke leer en krijg er geestelijke vorming van een priester. Het helpt mij om mijn geloof gedurende de week op een duidelijke en praktische wijze te beleven. Ik weet dat als ik deze hulp niet zou hebben, ik gemakkelijk ten prooi kan vallen aan de gangbare waarden om mij heen.

Ik zou erg blij zijn als het Opus Dei in alle bisdommen van Japan bekend zou zijn en in elk van die bisdommen een centrum van het Opus Dei gevestigd zou kunnen worden.

Vanwege het werk van mijn man, moeten we wellicht binnenkort verhuizen naar een andere stad. Mijn grootste zorg is, dat het Werk er niet aanwezig zal zijn. Dan zal ik dus degene moeten zijn die het Opus Dei daar bekend zal moeten maken.

‘Mikawa Moeders’

Samen met een aantal afgestudeerden en vrienden van de Mikawa Cooking School, zijn we gestart met een website over vraagstukken over de opvoeding van kinderen. We bereiken hiermee veel moeders met kleine kinderen die slechts weinig vrije tijd hebben of in andere steden wonen.