Jeruzalem: Tenhemelopneming van Maria

De Maagd Maria leefde samen met de Heilige Johannes nadat onze Heer naar de hemel was opgestegen en hielp vanuit Jeruzalem de Kerk bij haar eerste stappen voorwaarts. Lees hier meer over de plaatsen in het Heilige Land waar de Hemelvaart van Maria wordt herdacht!