Initiatieven

De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is de evangelisatie van iedere gelovige van de prelatuur in de eigen omgeving: in familie- en vriendenkring, op het werk en in de sociale relaties. Daarnaast zetten sommige leden gemeenschappelijke initiatieven op, samen met medewerkers van het Opus Dei en anderen. Het gaat om projecten op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur met een vormend of dienstverlenend karakter: jeugdclubs, studentenhuizen, beroeps-opleidingen, etc.

Opus Dei - Initiatieven

Gemeenschappelijke initiatieven

De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is datgene wat iedere gelovige van de prelatuur in zijn eigen omgeving doet: haar of zijn christelijk geloof beleven in familie- en vriendenkring, in het werk en in de sociale relaties.

Als uitdrukking van de persoonlijke wens om de maatschappij te dienen werken leden van het Opus Dei overal ter wereld in projecten op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur. Dit zijn gemeenschappelijke initiatieven waarin zij samenwerken met andere katholieken, protestanten en niet-christenen. Voorbeelden hiervan zijn studentenhuizen, jeugdclubs, huiswerkclubs voor scholieren, ziekenhuizen, beroepsopleidingen, enz.

Deze gemeenschappelijke initiatieven staan open voor iedereen, ongeacht geloof, afkomst en sociale achtergrond. Ze hebben een professioneel karakter met een sterk accent op de aandacht voor elke concrete persoon. Volgens de heilige Jozefmaria is het eigen aan het Opus Dei “initiatieven vanaf de basis te stimuleren. En aangezien de omstandigheden, behoeften en mogelijkheden van ieder volk of sociale groepering uiteenlopen, worden er in ieder land die apostolische activiteiten georganiseerd die op dat moment het meest geschikt zijn: van universiteit of studentenhuis tot apotheek of landbouwopleiding voor de plattelandsbevolking".

Om bij te dragen aan de evangelische zending van de rooms katholieke kerk, organiseert het Opus Dei in de verschillende centra activiteiten voor christelijke en menselijke vorming. De boodschap van de heiliging van het werk staat hierbij centraal: de inspanning de dagelijkse arbeid zo goed mogelijk te doen, met respect voor de wet, in overeenstemming met de ethische principes en met de wens anderen te dienen.

In gemeenschappelijke initiatieven zoals studentenhuizen en beroepsopleidingen worden de godsdienstige activiteiten toevertrouwd aan het Opus Dei. Alle niet-godsdienstige activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de hieronder genoemde stichtingen.

Gemeenschappelijke initiatieven in Nederland

Conferentieoord Zonnewende (www.soka.nl)

In 1987 kreeg een villa met park in het Brabantse Moergestel de bestemming van conferentieoord. Het is een trefpunt voor mensen met belangstelling voor activiteiten op het gebied van levensbeschouwing, algemene ontwikkeling, opvoeding en cultuur: bezinningsdagen, gezinsdagen, concerten, lezingen over kunst en architectuur, themaweekends.

Europrof (www.europrof.nl)

In 1991 is Europrof – Europese Professionele Opleidingen – opgericht. Het centrum leidt op voor een MBO-diploma binnen de richtingen horeca, banket en hospitality. Europrof ligt naast conferentieoord Zonnewende, waar leerlingen enige praktische ervaring kunnen opdoen. Europrof onderhoudt contacten met hotels en restaurants in binnen- en buitenland waar leerlingen op stage kunnen. Er worden ook gespecialiseerde kortlopende cursussen gegeven. Een klein aantal leerlingen kan in Europrof op kamers wonen.

Studentenhuizen (www.instudo.nl)

In Amsterdam, Utrecht en Maastricht zijn studentenhuizen voor respectievelijk jongens- en meisjesstudenten. Leidenhoven ging in 1961 van start in Amsterdam en een paar jaar later volgde studentenhuis Aenstal. Begin jaren 70 werd begonnen met centra in Utrecht: Lepelenburg en Hogeland en begin jaren 80 in Maastricht: Den Eker en Koperwiek (ressorteert onder stichting Soka). De studentenhuizen staan open voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. Van de bewoners wordt verwacht dat ze elkaars overtuigingen respecteren. In huis is een kapel waar regelmatig de Mis wordt gevierd en bezinningsbijeenkomsten plaatsvinden. De directie van de studentenhuizen hecht belang aan inzet voor de studie en aan activiteiten die de studie in een breder perspectief plaatsen, zoals lezingen door mensen uit de academische wereld en het beroepsleven.

Jongerenclubs (www.josko.nl)

De activiteiten voor scholieren vallen onder stichting Josko. Dit initiatief komt voort uit de belangstelling van ouders en leden van het Opus Dei. Stichting Josko helpt jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, onder meer door een zinvolle tijdbesteding. Deze hulp is bedoeld als een samenwerking met de opvoeding die ze thuis en op school ontvangen. De clubs bieden hobby-activiteiten aan en organiseren kampen in de schoolvakanties.

Scholieren kunnen er hun huiswerk maken en in overleg met de ouders kunnen ze er ook christelijke vorming krijgen.

De website www.deborcht.nl geeft informatie over de clubs voor meisjes in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Moergestel en www.josko/lariks voor jongens in Utrecht.