Hoe is het mogelijk dat om lid te worden van een prelatuur een specifieke roeping wordt vereist?

Veel gestelde vragen

Het vereiste van een roeping is niet wezenlijk in een personele prelatuur. Een prelatuur kan voortkomen uit verschillende omstandigheden die vaak verband houden met de sociale banden tussen de leden.

Maar, het is mogelijk dat de kerkelijke realiteit zelf een specifieke roeping vereist, zoals dat het geval is bij het Opus Dei. De Kerk erkent en bevordert iets dat van de Heilige Geest komt, en als je dat laat varen zou de prelatuur van het Opus Dei ophouden te bestaan.