Documentatie

Boekje over het leven van Montse Grases.

Eerbiedwaardige Dienares Gods Montse Grases
Opus Dei - Documentatie

Edith Zeltner, Montse Grases. Tot alles bereid. Een korte schets van haar leven. De Boog, Utrecht 2000, 88 blz.

Wie het verhaal leest van Montse (1941-1959), een levenslustig meisje uit een talrijk gezin in Barcelona, zal getroffen worden door de wijze waarop zij wist om te gaan met ziekte, lijden en dood. Toen zij op 16 jarige leeftijd getroffen werd door botkanker, liet ze haar leven in de handen van God en kon zij veel voor de anderen betekenen.