Bestuur

De prelatuur van het Opus Dei wordt bestuurd door de prelaat, die benoemd is door de paus. Om zijn pastorale taak te kunnen uitoefenen heeft de prelaat vicarissen in de landen waarin het Opus Dei werkzaam is. De regionale vicaris van het Opus Dei in Nederland is Christian van der Ploeg.

De prelatuur van het Opus Dei wordt bestuurd door de prelaat, die benoemd is door de paus. Om zijn pastorale taak te kunnen uitoefenen heeft de prelaat vicarissen in de landen waarin het Opus Dei werkzaam is.

De regionaal vicaris wordt in ieder land bijgestaan door de regionale commissie (voor de mannen) en de regionale assessorie (voor de vrouwen).

Sinds 2008 is de regionaal vicaris van Nederland mgr. dr. C.G.E. van der Ploeg (1959).
Na zijn rechtenstudie in Amsterdam studeerde hij theologie in Rome, waar hij ook promoveerde in de filosofie. Hij werd in 1988 priester gewijd. Sinds 1991 is hij werkzaam in het landelijke bestuur van het Opus Dei in Nederland. In 1999 werd hij door de bisschop van Haarlem benoemd tot studentenpastor in Amsterdam en een jaar later tot rector van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. Beide functies oefende hij uit tot 2008. In 2010 volgde zijn benoeming tot kapelaan van de paus.

Het adres van de prelatuur in Nederland is: Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.