ANBI-gegevens

Het Opus Dei is als instelling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een ANBI. De ANBI-gegevens vindt u op deze pagina.

A. Algemene gegevens

    • Naam: Regio Nederland van de Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei
    • Website: www.opusdei.org/nl
    • e-mail: info.nl@opusdei.org
    • Bezoek- en postadres: Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam

De instelling maakt deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dit houdt in dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren, als ANBI zijn aangewezen. Dit is derhalve ook van toepassing op de instelling.

B. Samenstelling bestuur

De Regio Nederland van de Prelatuur Opus Dei wordt bestuurd door de regionaal vicaris, Mgr. C.G.E. van der Ploeg.

C. Doelstelling

De instelling heeft tot doel mee te werken aan de evangelische zending van de Kerk. Zij wil alle mensen helpen om Christus te ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden.

D. Beleidsplan

Voor een download van het meest recente beleidsplan van de instelling: Klik hier

E. Beloningsbeleid

De regionaal vicaris ontvangt geen beloning voor de uitoefening van zijn functie. De instelling heeft geen medewerkers in dienst.

F. Verslag Activiteiten

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten is te vinden op www.opusdei.org/nl

G. Financiële verantwoording

Voor een download van een staat van baten en lasten met toelichting: klik hier