Suradnici

Suradnici Opusa Dei su muškarci i žene koji nisu pripadnici Prelature Opus Dei, ali surađuju s vjernicima Prelature u raznoraznim obrazovnim, dobrotvornim i kulturnim djelatnostima.

Nije potreban posebni Božji poziv da netko postane suradnik Opusa Dei.

Najvažniji oblik suradnje je molitva, ali oni također mogu surađivati i svojim radom ili novčanim doprinosima.

Imaju udjela u duhovnim dobrima koja Crkva podjeljuje onima koji surađuju s Opusom Dei. Ovo uključuje oproste koji se mogu dobiti na određene dane u godini, uzimajući u obzir uvjete koje je odredila Crkva, i uvijek kada obnove, zbog pobožnosti, svoje dužnosti kao suradnici.

Od Prelature Opusa Dei dobivaju duhovnu pomoć preko molitava svih vjernika Opusa Dei. Mogu se poslužiti, ako žele, sredstvima za duhovno obrazovanje kao što su krugovi i duhovne obnove koje pruža Prelatura.

Nije potreban posebni Božji poziv da netko postane suradnik Opusa Dei. Suradnici se najvećim dijelom nađu među prijateljima, rodbinom, kolegama i susjedima vjernika Opusa Dei. Suradnike se također može naći među štovateljima Svetog Josemarije, među onima koji su uključeni u apostolat Prelature ili među onima koji su zainteresirani za obrazovanje ili socijalni rad koji se vrši u okviru apostolskih inicijativa vjernika Opusa Dei.

Vikar Prelature u svakoj zemlji može imenovati svakoga suradnikom nakon što je predložen od jednog vjernika Opusa Dei.

Među suradnicima Opusa Dei ima i nekih koji nisu katolici. Među njima ima i drugih kršćana, Židova, muslimana, budista, kao i onih koji ne pripadaju nijednoj vjeri. Oni su ujedinjeni željom da surađuju i pomažu u raznim inicijativama koje pokreću vjernici Prelature u zajedništvu s drugima.

Suradnici koji koriste sredstva duhovnog obrazovanja dobivaju pomoć za produbljivanje duhovnog života i svjedočenje svoga kršćanskog poziva osobno, a ne kao grupa. Ovo obrazovanje potiče na molitvu, sakramente, pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji i tako dalje. Posebno se naglašava djelotvorna ljubav prema Papi i biskupima.

Mnogi ljudi otkrivaju mogućnost da ostvare i šire u svojoj sredini gdje se odvija život običnih kršćana jednu od temeljnih crta duhovnosti koja daje život Opusu Dei: posvećivanje svakodnevnog rada i obiteljskih i društvenih obaveza.

Redovničke zajednice mogu također postati suradnici Opusa Dei. Suradnja tih zajednica (aktualno oko 500) sastoji se uglavnom u svakodnevnoj molitvi za rad Prelature.