Što sa sobom donosi stanje suradnika Opusa Dei?

Suradnici moraju surađivati – duhovno i materijalno – u apostolskim inicijativama Opusa Dei.

Duhovna pomoć može se odrediti molitvom, svakodnevno ako je moguće, za Opus Dei i za njegov apostolat.

Mjesečni doprinos sastoji se iz suradnje radom u nekom od apostolskih poslova Prelature ili u ekonomskoj pomoći. Osim toga, tko to želi, sudjeluje na kršćanskim obrazovnim sredstvima koje pruža Prelatura.