Svećenici i poruka Svetog Križa

Cilj Svećeničkog društva Svetog Križa je promovirati svetost sekularnog klera u skladu s duhovnošću i isposničkom praksom Opusa Dei

Cilj Svećeničkog društva Svetog Križa je promovirati svetost sekularnog klera u skladu s duhovnošću i isposničkom praksom Opusa Dei (sv. Ivan Pavao II, Apostolska Konstitucija Ut Sit, 28. studenog 1982., predgovor i čl. I). Svećenici inkardinirani u raznim biskupijama pridružuju se Svećeničkom društvu (kroz božanski poziv, poput ostalih vjernika Opusa Dei) kako bi pronašli pomoć i poticaj u traženju svetosti u svojoj svećeničkoj službi koja obuhvaća sve dimenzije njihovog postojanja.

Poruka Opusa Dei o posvećivanju profesionalnog rada je namijenjena također i sekularnim svećenicima, s obzirom da je „profesionalan rad svećenika, crkveno svećenstvo Kruha i Riječi, njihov put posvećivanja sebe i drugih,“ (A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes,Kanonski put Opusa Dei, Scepter, 1994, p. 274).

Ova poruka, u potpunom skladu s dijecezijskim statusom, sa sobom nosi dubinsko razumijevanje zahtjeva za svetost i apostolat koji proizlaze iz Krštenja, a kasnije su ojačani svećeničkim ređenjem. Svećenici Svećeničkog društva Svetog Križa od Opusa Dei primaju duhovnu pomoć i, iznad svega, duh koji ih dovodi do toga da cijene dar crkvenog svećenstva u Crkvi, otkrivajući stalni poziv na susret s Bogom u svim životnim okolnostima, da se, u skladu s Kristovim primjerom, posvete ljubavi služenja čovječanstvu, posebno onima kojima je najpotrebnije.