Ključni elementi duhovnosti Opusa Dei

Svi su kršteni pozvani da slijede Isusa Krista živeći u skladu s Evanđeljem i obznanjujući ga drugima. Cilj Opusa Dei je pridonijeti tom evangelizacijskom poslanju Crkve promičući među kršćanima svih društvenih slojeva život potpuno usklađen s njihovom vjerom, usred svakodnevnih okolnosti njihovih života, posebno kroz posvećivanje njihovog rada.

Tražeći Boga u svakodnevnom životu

Neke crte duhovnosti Opusa Dei:

Božje sinovstvo

Kršćanin je dijete Božje po krštenju. Ta osnovna istina kršćanstva zauzima temeljno mjesto u duhovnosti Opusa Dei kako tumači njegov Utemeljitelj: «Božje sinovstvo je temelj duhovnosti Opusa Dei.» Obrazovanje koje provodi Prelatura ima za cilj da potakne u svojim vjernicima živi osjećaj da su djeca Božja i da pomogne usmjeravati: razvija vjeru u Božju providnost, jednostavnost u odnosu prema Bogu, duboki osjećaj poštivanja svakog čovjeka i bratstva između ljudi, istinsku kršćansku ljubav prema svijetu i stvarnosti nastaloj od Boga, vedrinu i optimizam.

Svakodnevan život

Obični kršćanin može tražiti svetost u i kroz svakidašnje okolnosti života. Riječima Utemeljitelja Opusa Dei: «Svakidašnji život može biti svet i ispunjen Bogom... Naš Gospodin nas zove da posvetimo uobičajene zadatke svakoga dana, jer se upravo u tome može pronaći savršenstvo kršćana.» Zbog toga su za kršćanina važne sve kreposti: vjera, nada i kršćanska

ljubav, i ljudske kreposti – velikodušnost, marljivost, pravednost, odanost, vedrina, iskrenost, i druge. Primjenjujući ove kreposti, kršćanin oponaša Isusa Krista.

Posvećivanje rada

Tražiti posvećivanje u radu znači obavljati rad što je moguće većom stručnom i kršćanskom savršenošću; znači obavljati ga iz ljubavi prema volji Božjoj i u služenju ljudima. Ovako običan rad postaje mjesto za susret s Bogom.

Život molitve i žrtve

Duh Opusa Dei zahtijeva molitvu i žrtvu kojima se krijepe nastojanja za posvećivanje svakodnevnih zanimanja. Tako vjernici Prelature teže tome da u svoj život ugrade određene kršćanske pobožnosti, kao što su molitva, dnevna Misa, sakrament ispovijedi, čitanje i razmatranje Evanđelja. Predanost Našoj Gospi zauzima važno mjesto u njihovim srcima. Također, da bi oponašali Isusa Krista, oni čine žrtve, pogotovo one koje im pomažu u vjernom ispunjavanju njihovih dužnosti i čine ugodnijim život drugih, a to su post i davanje milostinje.

Jedinstvo života

Sveti Josemaría je naučavao da kršćani koji rade u svijetu ne bi smjeli živjeti «nekom vrstom dvoličnog života. S jedne strane unutarnji život, život jedinstva s Bogom, a s druge strane, odvojeni i zasebni profesionalni, društveni i obiteljski život.» «Postoji samo jedan život, sačinjen od tijela i duha. I taj je život onaj koji mora postati, i dušom i tijelom, svet i ispunjen Bogom.»

Sloboda

Vjernici Opusa Dei su obični građani koji uživaju jednaka prava i koji su podložni jednakim obvezama kao i svi ostali građani. U svojim političkim, financijskim ili kulturnim aktivnostima, oni djeluju sa slobodom i osobnom odgovornošću, ne pokušavajući uključiti Crkvu ili Opus Dei u svoje odluke, niti pokušavajući predstaviti svoje odluke kao jedina katolička rješenja. Ovo podrazumijeva poštivanje slobode i mišljenja ostalih.

Ljubav

Tko poznaje Krista nalazi jedno blago koje ne može prestati dijeliti s drugima. Kršćani su svjedoci Isusa Krista i šire njegov nauk pun nade među rođacima, prijateljima i kolegama, primjerom i riječju. Utemeljitelj tvrdi: «Kada se zajednički trudimo u istim težnjama skupa s našim suputnicima, prijateljima, rođacima možemo im pomoći da dođu do Krista». Ova težnja da bi se Krist učinio poznatim je neodvojiva od želje da pridonesemo rješenju materijalnih potreba i okolnih društvenih problema.