Koje dobrobiti primaju suradnici?

Osim dobivanja duhovne pomoći, suradnici Opusa Dei imaju mogućnost dobiti neka duhovna dobra.

Vjernici Opusa Dei mole svaki dan za sve suradnike koji na bilo koji način pomažu ili su pomagali Prelaturi da ostvari svoje poslanje u Crkvi. U određenim prilikama svećenici Prelature prikazuju svetu Misu za dušu preminulih suradnika.

Osim toga Sveta stolica je dala katoličkim suradnicima mogućnost da dobiju potpuni oprost – uz uobičajene uvjete koje traži Crkva – na određene blagdane i godišnjice Opusa Dei, kao i na dan njihova imenovanja za suradnika.

Također mogu dobiti djelomični oprost u različitim prilikama, na primjer kada se okupe na aktivnosti duhovnoga obrazovanja.