Ensimmäinen lapsemme, paras lahja

Alvaro del Portillo julistettiin autuaaksi 27. syyskuuta 2014. Tässä on rukousvastaus, joka liittyy hänen autaaksijulistamiseensa.

Sen jälkeen kun meidät oli vihitty avioliittoon 2012, mieheni ja minä odotimme innolla, että saisimme ensimmäisen lapsemme. Valitettavasti meillä ei ollut onnea, vaan sain useita kertoja keskenmenon raskauden ensimmäisellä kolmanneksella.

Vuonna 2014, kun piispa Alvaro julistettiin autuaaksi, päätin jättää kaiken Jumalan käsiin ja lopettaa asiasta murehtimisen. Pyysin myös autuasta Alvaroa avuksi ja rukoilemaan puolestamme, ja lupasin että mikäli saamme lapsen, hänen nimekseen tulisi Alvaro.

Luettuani hänen rukouksensa joka päivä vuoden ajan, sain tietää olevani taas raskaana ja että lapsi on poika. Hän syntyi jouluaikaan ja hän oli paras lahja mitä olisin voinut saada. Olen varma siitä, että tämä oli autuaan Alvaron esirukouksesta johtuva rukousvastaus.

Autuaan Alvaron rukouskortti

RUKOUS

Armollinen Isä Jumala, Sinä soit autuaalle piispa Alvarolle armon olla Neitsyt Marian avulla esimerkillinen paimen Kirkon palveluksessa ja pyhän Josemarian, Opus Dein perustajan, uskollinen hengellinen lapsi ja seruraaja. Suo, että myös minä osaisin vastata uskollisesti kristillisen kutsumuksen vaatimuksiin muuttamalla elämäni kaikki hetket ja tilanteet tilaisuuksiksi, joissa voin rakastaa Sinua ja palvella Jeesuksen valtakuntaa. Suo, että autuas Alvaro julistetaan pyhäksi ja että hänen esirukoustensa avulla pyyntöni toteutuu... (pyyntö). Aamen.

Isä Meidän, Terve Maria, Kunnia.

Kirkollisella luvalla.

Täytetyistä rukouspyynnöistä pyydetään ilmoittamaan Opus Dein prelatuurin tiedotustoimistoon.